Ogólny schemat działania OSY

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ogólny schemat działania OSY - opisuje główną ideę działania systemu OSA dając ogólne pojęcie jak wygląda przepływ informacji w systemie, jak są one przetrzymywane i komu udostępniane.

Podstawowy scenariusz przypadku użycia

 1. Pracownik uczelni (dalej PU) loguje się do OSY
 2. PU dodaje pracę do systemu
  1. PU klika "dodaj dokument"
  2. PU wprowadza tekst pracy bądź wskazuje plik
  3. PU uzupełnia metrykę pracy (tytuł, autor, ...)
  4. PU zatwierdza wysyłanie pracy
 3. OSA rozpoczyna sprawdzenie dokumentu
  1. OSA sprawdza pracę wykorzystując lokalną bazę referencyjną
  2. OSA sprawdza pracę względem Internetu wykorzystując klaster NEKST
  3. OSA wysyła maila o wykonaniu zadania (trwa ono z reguły ok. 1 minuty)
 4. PU przechodzi do widoku szczegółów pracy i dokonuje interpretacji wyników
 5. PU drukuje raport PDF, uzupełnia go, podpisuje


Następnie:

 1. Student broni swój dyplom
 2. Administrator OSY oznacza pracę jako zaakceptowaną
 3. Praca zaakceptowana staje się częścią bazy dokumentów referencyjnych - względem niej będą sprawdzane zapożyczenia przy kolejnych sprawdzeniach

Przepływ danych (bez APD)

OSA instalowana jest na serwerze lokalnym danej uczelni. Instancja ta posiada własne bazy danych, w których przetrzymywane są wszystkie prace. Każda nowo dodana praca jest sprawdzana pod kątem wystąpienia plagiatu względem:

 1. pozostałych prac referencyjnych lokalnej OSY na uczelni
 2. polskim internetem (dzięki NEKST)
 3. ORPPD - jak zostanie uruchomione (planowo przełom 2015/2016)

W trakcie sprawdzania z lokalną bazą referencyjną - żadne dane nie wypływają poza serwer lokalnej OSY. System wyszukuje najbardziej podobne prace w bazie referencyjnej (na lokalnej OSIE).

W trakcie sprawdzania z Internetem OSA przetwarza sprawdzaną pracę na postać, z której nie można odtworzyć treści pracy (funkcja skrótu) a następnie wysyła do serwerowni IPI PAN gdzie odbywa się sprawdzenie względem treści internetowych. Po skończonej pracy serwerownia zwraca max. 100 najlepszych wyników do OSY w formie tekstu stron internetowych gdzie poszukiwane frazy znajdują się. OSA po odebraniu wyników dokonuje szczegółowej analizy otrzymanych wyników i weryfikuje trafność odpowiedzi.

Przepływ danych (z APD)

Przy integracji OSY z APD nadal jest możliwość uzyskania scenariusza opisanego powyżej (o ile administrator lokalny zezwoli pracownikom uczelni logować się do OSY - wyrobi im konta). Co do współpracy z APD:

 1. USOS/APD sama zajmuje się sprawdzeniem pracy pod kątem antyplagiatu.
  W kroku 3 (Akceptacja danych) w USOS promotor musi zlecić sprawdzenie antyplagiatowe. Od tej chwili to APD zajmuje się wysłaniem pracy do OSY a następnie odebraniem wyników w postaci raportu PDF. Przepływ informacji wtedy jest identyczny co w scenariuszu bez apd z tą różnicą, że dodatkowo następuje wymiana APD -> OSA (zlecenie sprawdzenia) a następnie OSA -> APD (odesłanie raportu). Po fakcie - promotor może zaznajomić się z raportem a gdy praca wzbudzi jego podejrzenia wprost z raportu przejść do wyników analizy już w systemie OSA.

Sposoby logowania

Do OSY można zalogować się na 3 sposoby:

 1. standardowy login/hasło
 2. poprzez LDAP
 3. poprzez CAS

Przy korzystaniu z USOS prawdopodobnie będzie to CAS gdyż wtedy uzyskuje się możliwość automatycznego logowania do OSY będąc zalogowanym do USOS. LDAP działa na podobnej zasadzie. Login/hasło jest przewidziany dla uczelni nie "usosowych" gdzie nie ma centralnego systemu uwierzytelniania i każdemu pracownikowi należy założyć konto ręcznie.