Raport z analizy antyplagiatowej

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Raport z analizy antyplagiatowej jest wynikiem sprawdzania antyplagiatowego generowanym w postaci plików PDF i HTML.

Zawartość

Raport PDF zawiera skrócone informacje na temat zapożyczeń z prac zgromadzonych w bazie lokalnej jak również w Internecie. Raport ten powinien zostać wydrukowany w celu archiwizacji. Na wydruku promotor powinien zaznaczyć sposób dalszego postępowania z pracą i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Raport jest streszczeniem danych jakie prezentuje system OSA po dokonaniu badania. Promotor zawsze powinien zapoznać się ze szczegółowymi wynikami tego badania dostępnymi w systemie. Trudno jest bowiem wyrokować o plagiacie z samych liczb w raporcie PDF. Począwszy od wersji 4.3.1 system umożliwia przesłanie użytkownikowi pełnego raportu antyplagiatowego w formie pliku HTML. Służy temu przycisk Raport pełny w zakładce Szczegóły zlokalizowany tuż obok przycisku Raport PDF. Plik HTML po otwarciu z pomocą jednej z popularnych przeglądarek internetowych (Google Chrom, Firefox, Internet Explorer, Microsof Edge, Opera, Safari) umożliwia obejrzenie pełnych wyników analizy antyplagiatowej, bez logowania do OSA, ale w takiej samej formie, jak podczas pracy z systemem.

Cechy

  • Tytuł pracy na raporcie PDF jest odnośnikiem do systemu OSA prowadzącym do widoku szczegółów pracy.
  • Kolejne liczby porządkowe w tabelach elektronicznej wersji pliku pdf (wyniki w bazie i NEKST) są jednocześnie linkami do widoku szczegółowego porównania tej pracy w systemie.
Uwaga!
Wg. ustawy dostęp do raportu szczegółowego ma dostęp promotor lub członek PKA. 
Stąd wspomniane wyżej linki prowadzą najpierw do strony logowania systemu OSA - a następnie 
sprawdzane jest czy osoba zalogowana jest właścicielem pracy (jest jej promotorem). 
Tylko wtedy wyniki mogą zostać wyświetlone.

Zobacz też