Status Zaakceptowany

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Status zaakceptowany jest to jeden ze statusów pracy w jaki może być przypisany dokumentowi.

Cechy

Status zaakceptowany oznacza, że wszystkie dokumenty kierowane do sprawdzenia antyplagiatowego będą porównywane pod kątem zapożyczeń z tą pracą. Wynikają z tego następujące prawidłowości:

  1. Akceptować pracę może jedynie lokalny administrator OSY lub pracownik uczelni z nadaną rolą akceptacja prac.
  2. Zbiór wszystkich prac zaakceptowanych tworzy zbiór referencyjny.
  3. Każda nowo dodana praca będzie sprawdzana pod względem zapożyczeń z każdą pracą ze zbioru referencyjnego.
  4. Dokument mający status zaakceptowany nie może zostać usunięty z bazy (bo być może nastąpiło już sprawdzenie antyplagiatowe innej pracy i znaleziono zapożyczenie z tego dokumentu).
  5. Pracy zaakceptowanej można jedynie nadać status dezaktywowany w celu wykluczenia jej ze zbioru referencyjnego (tj. następne sprawdzenia antyplagiatowe nie będą uwzględniały tej pracy jako referencyjną, jednakże pozostanie ona w bazie OSY). Czynność ta jest odwracalna (można ponownie nadać jej status zaakceptowana).

Uzyskanie statusu zaakceptowany

Praca może stać się zaakceptowana na dwa sposoby:

  1. Została zaakceptowana przez interfejs webowy OSY poprzez naciśnięcie przycisku "Zaakceptuj". Przycisk ten widzi administrator lub inna osoba z przypisaną rolą akceptacji prac (np. pracownik dziekanatu)
  2. Praca została pozyskana w sposób automatyczny z zewnętrznego serwisu przetrzymującego prace (np. USOS APD). W takiej sytuacji OSA codziennie pobiera prace ze statusem "obronione" do swojej bazy referencyjnej nadając im status zaakceptowane.

Zobacz również