Widok szczegółów pracy

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Wersja z dnia 21:00, 16 cze 2017 autorstwa Acacko (dyskusja | edycje) (Uwagi)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Widok szczegółów pracy zawiera podstawowe informacje identyfikujące pracę i statystyki oraz wyniki analizy antyplagiatowej.

Funkcjonalności

Zaraz po dodaniu dokumentu na stronie wyświetla się jego metryka wraz z wyliczonymi statystykami słów występującymi w pracy. W prawym górnym rogu znajduje się aktualny status pracy. Jeśli jest inny niż sprawdzony - wyników z bazy jak również wyników z NEKST może nie być. W takiej sytuacji należy odczekać chwilę a następnie odświeżyć stronę.

Metryka pracy

Metryka pracy zawiera metadane, które pozwalają ją zidentyfikować w systemie. Zawiera również informacje potrzebne do wygenerowania raportu z usługi antyplagiatowej.

Zawartość

Przykładowa metryka pracy

Matryka pracy zawiera:

 1. Dane systemowe:
  1. ID pracy w systemie OSA.
  2. Data dodania do OSY.
  3. Status pracy.
 2. Dane informacyjne:
  1. Rodzaj pracy.
  2. Tytuł.
  3. Autor.
  4. Promotor/Opiekun pracy.
  5. Recenzenci.
  6. Jednostka organizacyjna.
  7. Uczelnia.
  8. Obszar wiedzy.
  9. Język pracy.

Funkcjonalności

Dodatkowo (zależnie od statusu pracy) pojawiają się przyciski na dole, które umożliwiają podjęcie pewnych akcji. Tymi akcjami mogą być:

 1. Akceptacja pracy.
 2. Dezaktywacja pracy.
 3. Usunięcie pracy.

To czy dana funkcja się wyświetli zależy od aktualnego statusu pracy jak również od praw jakie posiada dany użytkownik w systemie OSA

Statystyki słów

Statystyki słów są częścią widoku szczegółów pracy, zawierającą statystykę słów zawartych w dokumencie.

Zawartość

Przykładowa statystyka słów

Na statystyki słów skłądają się:

 1. Liczba wszystkich słów w pracy, w tym:
  1. Liczba słów rozpoznanych jako słownikowe (pochodzące z języka polskiego).
  2. Liczba nierozpoznanych słów jako słownikowe.
  3. Liczba rozpoznanych liczb.
  4. Liczba rozpoznanych wyrażeń i symboli matematycznych.
 2. Liczba unikatowych rozpoznanych słów.
 3. Liczba unikatowych nierozpoznanych słów.
 4. Liczba słów zawierających podstawienia czcionek (w tej statystyce liczone jest również jako słowo rozpoznane).
 5. Wykresy tortowe, które obrazują graficznie wymienione wyżej dane (po najechaniu myszką na wykres, pokazywane są podpowiedzi)

Uwagi

Liczba unikatowych słów - jest to liczba słów w całej pracy z tym, że jeśli dane słowo wystąpiło kilka razy - jest liczone tylko raz. Słowo z podstawioną czcionką - jest to słowo co najmniej 3 literowe posiadające znaki spoza alfabetu polskiego, które system zdekodował jako słownikowe po próbie deszyfracji. Liczone jest ono również w statystyce jako wyraz rozpoznany

Wynik sprawdzenia antyplagiatowego

Przykładowy wynik z bazy słów
Przykładowwynik z Nekst

Wyniki z bazy i Nekst zawierają rezultaty analizy antyplagiatowej danej pracy. Należy zauważyć, że oba te wyniki są obliczane oddzielnie i żaden z nich nie jest związany ani zależny od drugiego.

Wyniki z bazy zawierają analizę zapożyczeń pracy względem wszystkich prac z bazy referencyjnej. Baza ta zależnie od uczelni może mieć rozmiar od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy prac.

Wyniki z NEKST zawierają analizę zapożyczeń z polskiego Internetu. Baza ta ciągle się powiększa i aktualizuje, jej liczebność przekracza 0.6 miliarda stron.

Uwaga! Od wersji 4 obie tabele zostały złączone w jedną.

Zawartość

Każdy z wyników prezentowany jest w formie tabelarycznej. Prezentowane są tam następujące informacje:

 1. Tabela statystyk
  1. Czas analizy pracy - mierzony w sekundach.
  2. Liczba identycznych fraz - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń (prezentowanej na dole).
  3. Najdłuższa identyczna fraza - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń (prezentowanej na dole).
 2. Wykres PRWC - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń (prezentowanej na dole).
 3. Tabela zapożyczeń
  1. Tytuł/Link dokumentu.
  2. Liczba identycznych fraz dla pary dokumentów (porównywany i znaleziony).
  3. Najdłuższa identyczna fraza dla pary dokumentów (porównywany i znaleziony).
  4. Wskaźnik PRWC.
  5. Link do szczegółowego porównania.
 4. Link do ujednoliconego szczegółowego porównania.

Uwagi

 • Zawsze należy zapoznać się z rozwinięciem zakładki "Treść pracy" znajdującej się na dole widoku szczegółów pracy.
 • W przypadku wyników z NEKST - prezentowana jest maksymalne 100 najwyższych wyników. W przypadku wyników z bazy limit ten nie obowiązuje.
 • Wyniki z NEKST często zawierają zapożyczenia ze stron Wikipedii, jednakże często na liście widać wyniki z klonów Wikipedii.
 • Wyniki w tabelach można sortować po miarach podobieństwa.
 • Czas analizy z bazy zależy od wielkości bazy referencyjnej, wielkości dokumentu sprawdzanego oraz liczby prac czekających na sprawdzenie w kolejce.
 • Czas analizy z NEKST zależy jedynie od kolejki prac oczekujących (algorytm nie jest wrażliwy na liczbę prac w bazie). Przeciętnie czas sprawdzenia w NEKST to ok. 2 sekundy. Pozostały czas to praca wynikająca z wysłania i odebrania wyników, wyliczenia statystyk itp.

Treść pracy

Przykładowy widok treści pracy

Na dole strony znajduje się zwinięty pasek treści pracy. W momencie jego kliknięcia pasek rozwija się, a w tle pojawia jest treść z wyróżnieniem na żółto słów nierozpoznanych oraz wyróżnieniem na czerwono słów z podstawieniami czcionek.

Zobacz też