Kolekcje

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kolekcje są bardzo przydatnym narzędziem w rękach kadry dydaktycznej. Idea ich działania polega na krzyżowym sprawdzaniu prac w ramach danego zbioru.

Idea usługi

Kolekcje są odrębnym modułem służącym do porównywania prac między sobą. Nie muszą to być prace magisterskie/licencjackie, lecz po prostu zwykłe prace zaliczeniowe w ramach jednego z przedmiotów prowadzonych na uczelni. Bardzo często zdarza się, że wszyscy studenci otrzymują ten sam temat zaliczeniowy, co stwarza dużą pokusę nielegalnej współpracy w grupie. Kolekcje posłużyć mają do wykrycia tego procederu poprzez porównanie wszystkich prac każda z każdą oraz z Internetem.

Opis usługi

Każdy nauczyciel może stworzyć kolekcje a ramach nich sprawdzać umieszczone w nich prace:

  • Każda praca z każdą w ramach tej samej kolekcji - za pomocą algorytmu OSY
  • Każda praca z Internetem za pomocą systemu NEKST

W ciągu krótkiego czasu nauczyciel otrzymuje raport podobieństwa między pracami z możliwością podejrzenia, które fragmenty danej pracy są identyczne z innymi dokumentami. Zostaną wyliczone wszystkie wskaźniki podobieństwa, które pozwolą bardzo szybko wychwycić skalę nielegalnej współpracy. Dodatkowo każda praca zostanie sprawdzona względem zapożyczeń z Internetu, co pozwoli wykryć czy praca nie została zwyczajnie przepisana z jakiegoś źródła internetowego.

Na uczelniach, gdzie usługa została wdrożona - zauważono całkowitą eliminację nielegalnej współpracy między studentami już w następnych edycjach danego przedmiotu.

Tworzenie kolekcji

Widok tworzenia kolekcji

Każdy użytkownik systemu OSA może stworzyć dowolną liczbę kolekcji. Przy ich tworzeniu może nadać jej nazwę (np. skrót przedmiotu i rok kursu) oraz krótki opis kolekcji (nie jest wymagany). Po jej utworzeniu uzyskuje się możliwość zarządzania kolekcją.

Lista kolekcji

Lista kolekcji

Nauczyciel ma możliwość przeglądania listy swoich kolekcji. Nie ma limitu na liczbę posiadanych kolekcji. Z widoku listy kolekcji można wejść do Listy prac (omówione poniżej), edytować kolekcję (zmiana nazwy, opisu) bądź Dodać pracę/prace do kolekcji. Na liście kolekcji uwidoczniona jest liczba prac aktualnie zawarta w danym zbiorze.

Dodawanie prac do kolekcji

Opcja dodawanie dokumentów do kolekcji dostępna jest z widoku Listy kolekcji. Dodawać do kolekcji można na dwa sposoby:

  • Pojedynczy plik - poprzez uzupełnienie metryczki (tytuł, autor) oraz wskazanie pliku bądź wklejenie tekstu pracy
  • Poprzez wskazanie archiwum zip/rar z wieloma pracami - metryczka dla plików wtedy nie jest wypełniana (autor będzie pusty a tytułem pracy będzie nazwa pliku).

Raport ze sprawdzania kolekcji

Raport ze sprawdzania kolekcji

Raport ze sprawdzania kolekcji wygląda tak jak na obrazie zaprezentowanym obok. Należy zauważyć, że sprawdzanie kolekcji należy zainicjować ręcznie naciskając "Sprawdź kolekcję". Dopiero wtedy raport będzie możliwy do obejrzenia. Raport uwidacznia wszystkie wykryte podobieństwa w ramach prac zawartych w kolekcji oraz w zbiorze internetowym. W celu uwidocznienia wykrytych zapożyczeń należy przejść do widoku szczegółów pracy, gdzie podobnie jak dla prac magisterskich/licencjackich są prezentowane wszystkie statystyki wraz ze wszystkimi zapożyczeniami wykrytymi w kolekcji bądź w zbiorze internetowym.

Zobacz też