Integracja z systemami dziekanatowymi

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Integracja z systemami dziekanatowymi - jest zbiorem wiedzy na temat możliwej integracji dowolnych systemów dziekanatowych z systemem OSA.

Idea współpracy systemów

System dziekanatowy (dalej SD) jak i OSA wzajemnie się uzupełniają. Zgodnie z ustawą każda praca musi przed obroną przejść procedurę antyplagiatową. Wynika z tego, że system dziekanatowy musi mieć możliwość automatycznego zlecenia takiej usługi w OSIE. Z kolei OSA by tego dokonać potrzebuje zbudować własną bazę prac względem których będzie dokonywane takie sprawdzenie (jest to zbiór prac obronionych).

Wynika z tego, że OSA i system dziekanatowy mają 2 miejsca styku:

  1. Możliwość udostępnienia przez SD prac obronionych by OSA mogła zbudować własną bazę referencyjną
  2. Możliwość zlecenia sprawdzenia antyplagiatowego dowolnej pracy w SD przed właściwą obroną pracy

Ad. 1: Idea działania OSY polega na tym, że oprócz sprawdzania w Internecie (i w przyszłości w ORPPD) dokonywane jest sprawdzenie we własnej lokalnej bazie prac obronionych w przeszłości na danej uczelni. Wynika z tego, że musi istnieć mechanizm, który pozwoliłby OSIE zbudować taką bazę. Wzorując się na systemie USOS został opracowany protokół, takiej współpracy, który polega na udostępnieniu przez SD API opartego o OAI-PMH. Protokół ten oparty o XML wystawia dla OSY informacje, które to OSA czyta, (metryki i pliki prac) parsuje je i buduje własną bazę tekstów służących potem jako zbiór referencyjny. Z własnych doświadczeń widać, że kilka uczelni z łatwością zbudowała tego typu usługę i zaimportowała historyczne praco do OSY. Jeśli jednak uczelnia nie chce implementować takiego API - jest jeszcze jedno wyjście - import prac poprzez wskazanie katalogu na maszynie lokalnej OSY gdzie będą udostępnione wszystkie pliki (np. pdf) prac dyplomowych plus jeden plik XML gdzie będą zawarte podstawowe informacje o każdej z prac (autor, tytuł itp.). OSA czytając takiego XML i parsując kolejne pdf'y będzie również w stanie zbudować sobie taką bazę.

Więcej informacji - dla zalogowanych użytkowników: Import prac z pliku archiwum
Szczegółowe informacje dla uczelni USOS-owych: Konfiguracja APD, Import prac z APD

Ad. 2: OSA posiada API programistyczne, które umożliwia zlecenie sprawdzenia dowolnej pracy przez system dziekanatowy. Żądanie takie składa się z metryki pracy, pliku pracy dyplomowej oraz adresu URL gdzie powinien być taki raport dostarczony gdy będzie już gotowy.

Więcej informacji - dla zalogowanych: Interfejs programistyczny aplikacji

Modyfikacje API

API OSY było pisane pod kątem USOS'a jednakże nie zamykamy się na współpracę z innymi systemami. Jesteśmy w stanie zaimplementować dogodne interfejsy, które sprawią, że integracja z innymi systemami dziekanatowymi będzie optymalna. Już teraz planujemy rozwinąć API o szereg nowych funkcjonalności, które ułatwią integrację. Współpraca z administratorami takich uczelni będzie dla nas pomocna i zachęcamy do pisania uwag/propozycji.