Miedzyuniwersytecki Program Udostępniania Map: Różnice pomiędzy wersjami

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 6: Linia 6:
 
Głównym problemem tworzenia repozytoriów prac akademickich w Polsce jest ochrona praw autorskich. Uczelnie z tego powodu obawiają się udostępniania prac studenckich poza swoje mury. Dlatego Otwarty System Antyplagiatowy jest lokalnie instalowany na każdej partnerskiej uczelni z gwarancją tego, że oryginalne treści prac nie opuszczą uczelnianych zasobów nawet podczas sprawdzania względem zapożyczeń z Internetu. Nikt poza administratorami lokalnych instancji systemu nie ma wglądu w treści prac, nawet developerzy OSA po stronie serwera centralnego. Podstawą działania systemu są mapy (zwane też haszami) będące nieodwracalnymi skrótami prac. Na podstawie map nie ma realnej możliwości odtworzenie oryginalnych treści, ale na bazie oryginału badanej pracy i jej mapy oraz map tekstów referencyjnych można zidentyfikować ew. zapożyczenia.   
 
Głównym problemem tworzenia repozytoriów prac akademickich w Polsce jest ochrona praw autorskich. Uczelnie z tego powodu obawiają się udostępniania prac studenckich poza swoje mury. Dlatego Otwarty System Antyplagiatowy jest lokalnie instalowany na każdej partnerskiej uczelni z gwarancją tego, że oryginalne treści prac nie opuszczą uczelnianych zasobów nawet podczas sprawdzania względem zapożyczeń z Internetu. Nikt poza administratorami lokalnych instancji systemu nie ma wglądu w treści prac, nawet developerzy OSA po stronie serwera centralnego. Podstawą działania systemu są mapy (zwane też haszami) będące nieodwracalnymi skrótami prac. Na podstawie map nie ma realnej możliwości odtworzenie oryginalnych treści, ale na bazie oryginału badanej pracy i jej mapy oraz map tekstów referencyjnych można zidentyfikować ew. zapożyczenia.   
 
Stało się to kanwą utworzenia Centralnego Repozytorium Map. Skoro z map nie da się odtworzyć ich źródeł - można je wyeksportować na zewnątrz uczelni. '''Ekspertyza prawna wykazała, że nie będzie to naruszać ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)'''. Wyeksportowanie map z każdej lokalnej instancji OSA do Centralnego Repozytorium spowoduje, że przy weryfikacji pracy, której oryginalna treść niezmiennie pozostaje w lokalnych zasobach, będzie można wskazać jej ew. podobieństwa do prac, których mapy znajdują się w tym repozytorium.  
 
Stało się to kanwą utworzenia Centralnego Repozytorium Map. Skoro z map nie da się odtworzyć ich źródeł - można je wyeksportować na zewnątrz uczelni. '''Ekspertyza prawna wykazała, że nie będzie to naruszać ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)'''. Wyeksportowanie map z każdej lokalnej instancji OSA do Centralnego Repozytorium spowoduje, że przy weryfikacji pracy, której oryginalna treść niezmiennie pozostaje w lokalnych zasobach, będzie można wskazać jej ew. podobieństwa do prac, których mapy znajdują się w tym repozytorium.  
 
  
 
=== Mechanizm działania ===
 
=== Mechanizm działania ===

Wersja z 11:19, 8 gru 2017

To jest draft artykułu

Miedzyuniwersytecki Program Udostępniania Map jest inicjatywą uczelni zrzeszonych w MUCI polegającą na stworzeniu centralnego repozytorium map prac dyplomowych.

Geneza

Głównym problemem tworzenia repozytoriów prac akademickich w Polsce jest ochrona praw autorskich. Uczelnie z tego powodu obawiają się udostępniania prac studenckich poza swoje mury. Dlatego Otwarty System Antyplagiatowy jest lokalnie instalowany na każdej partnerskiej uczelni z gwarancją tego, że oryginalne treści prac nie opuszczą uczelnianych zasobów nawet podczas sprawdzania względem zapożyczeń z Internetu. Nikt poza administratorami lokalnych instancji systemu nie ma wglądu w treści prac, nawet developerzy OSA po stronie serwera centralnego. Podstawą działania systemu są mapy (zwane też haszami) będące nieodwracalnymi skrótami prac. Na podstawie map nie ma realnej możliwości odtworzenie oryginalnych treści, ale na bazie oryginału badanej pracy i jej mapy oraz map tekstów referencyjnych można zidentyfikować ew. zapożyczenia. Stało się to kanwą utworzenia Centralnego Repozytorium Map. Skoro z map nie da się odtworzyć ich źródeł - można je wyeksportować na zewnątrz uczelni. Ekspertyza prawna wykazała, że nie będzie to naruszać ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Wyeksportowanie map z każdej lokalnej instancji OSA do Centralnego Repozytorium spowoduje, że przy weryfikacji pracy, której oryginalna treść niezmiennie pozostaje w lokalnych zasobach, będzie można wskazać jej ew. podobieństwa do prac, których mapy znajdują się w tym repozytorium.

Mechanizm działania

OSA 5 raz na jakiś czas będzie się łączyć z serwerem centralnym, by przesłać mapy prac obronionych na macierzystej uczelni. Ponieważ proces ten nie powoduje przekazania żadnych wrażliwych danych, mechanizm ten będzie domyślnie włączony dla każdej lokalnej instancji OSA.

Co zostanie przekazane?

 1. Zbiór wygenerowanych map (hashy) danej pracy
 2. Id pracy
 3. Język w jakim została napisana praca
 4. Id uczelni, z której pochodzi praca

Co NIE zostanie przekazane?

 1. Treść pracy
 2. Pozostałe metadane takie jak autor, promotor itp., których przesłanie mogłoyby budzić wątpliwości prawne

Tak działający mechanizm jest bezpieczny zarówno z punktu widzenia uczelni, jak i deweloperów systemu. Podkreślamy, że nawet ew. włamanie do Centralnego Repozytorium nie stwarza zagrożenia wycieku wrażliwych danych, gdyż mapy są bezużyteczne dla włamywacza. Nawet deweloperzy systemu nie są w stanie odtworzyć z nich na oryginalnych treści.

Od wersji 5.0.0 mechanizm sprawdzania w każdej lokalnej instancji OSA będzie składał się z następujących kroków:

 1. Promotor/APD przekazuje pracę do sprawdzenia
 2. OSA zapisuje treść i metadane w lokalnej bazie
 3. OSA generuje mapę (hasz) pracy i przystępuje do wyszukiwania dokumentów-kandydatów swoim własnym zbiorze prac obronionych (zaakceptowanych). Potem następuje właściwe, bardziej dokładne znajdowanie wspólnych fragmentów między pracami
 4. Wygenerowana wcześniej mapa trafia na serwer centralny jako zlecenie sprawdzenia z Internetem i innymi mapami dokumentów z pozostałych uczelni
 5. Do lokalnej instancji OSA spływają treści wyselekcjonowanych stron internetowych (posiadających części wspólne z dokumentem sprawdzanym) oraz lista wyselekcjonowanych map z pozostałych uczelni

Pogrubionymi fragmentami zaznaczono różnicę między OSĄ 4 a 5. Prosimy zauważyć, że zawsze mapa pracy była wysyłana na serwer centralny celem przeprowadzenia sprawdzania z Internetem. Wynika z tego, że jedyna różnica między OSĄ 4 a 5 leży w tym, że przesłana mapa zostanie zapisana na serwerze centralnym zamiast zostać wykasowana po odebraniu wyników przez OSĘ lokalną. OSA 5 nie będzie więc wysyłać na serwer centralny innych danych niż robiła to w wersji 4. Zmienia się jedynie procedura przetrzymywania/przetwarzania tych danych.

Praca systemu od strony użytkownika

Zdj. 1 - Widok wyników analizy
Zdj. 2 - Anonimowy dokument innej uczelni

Po zakończeniu przetwarzania dla promotora będą dostępne 3 rodzaje dokumentów do porównania (Zdj. 1):

 1. zbieżna praca z lokalnego repozytorium OSY (inny dokument z tej samej uczelni) - tak jak w OSA 4
 2. zbieżny dokument z Internetu - tak jak w OSA 4
 3. anonimowy dokument z innej uczelni o którym wiemy, że pochodzi z uczelni X oraz niektóre zaznaczone fragmenty pokryły się (NOWOŚĆ w OSA 5). Pokazane jest to na Zdj. 2.

Od tej chwili promotor będzie miał możliwość poproszenia zewnętrznej uczelni o oryginalną treść pracy (Przycisk: Poproś o dostęp).

Uwaga!

Dostępność przycisku będzie będzie zależeć od polityki danej Uczelni. Przyjmujemy, że uczelnia, która ma możliwość poproszenia o dostęp do treści pracy jednocześnie sama automatycznie akceptuje takie prośby ze strony innych uczelni partnerskich wysyłając im treść pracy wraz z metadanymi. Treść tej pracy zostanie zapisana TYLKO w bazie lokalnej instancji OSA uczelni proszącej o treść i będzie widoczna tylko dla osoby przeprowadzającej sprawdzenie. Pozyskanie treści pracy z innej uczelni będzie skutkować uruchomieniem pogłębionej analizy zapożyczeń i wizualizację jej wyników wykorzystującą pozyskaną treść.

Aktualnie pracujemy nad mechanizmem, który ograniczy nadużywanie wysyłania próśb o treści pracy.

Proces wymiany treści prac między lokalnymi instancjami OSA będzie odbywał się za pośrednictwem serwera centralnego i trwać może trwać kilkadziesiąt minut.

Zasady uczestnictwa w programie

 1. Uczestnictwo w programie udostępniania map będzie domyślne włączone dla każdej instancji OSA. Jak zostało to wyjaśnione w tekście powyżej - nie powinno to budzić obaw ze strony władz uczelni.
 2. Administrator każdej instancji OSA będzie mógł zmienić tę opcję na domyślnie wyłączone.