Latex

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

LaTeX - jest językiem znaczników służącym do formatowania dokumentów tekstowo-graficznych. Tym samym mianem określa się też związane z tym językiem oprogramowanie. Zarówno język, jak i oprogramowanie są szczególnie przydatne do składu tekstów z obszarów nauk ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Studenci wielu szkół wyższych wykorzystują je do pisania prac dyplomowych. Warto pamiętać, że LaTeX jest zestawem makr będących nadbudową systemu składu TEX i nie jest samodzielnym środowiskiem programistycznym.

Cel utworzenia tego artykułu

Pliki języka LaTeX są de facto kodami źródłowymi właściwego dokumentu, którego uzyskanie wymaga kompilacji. W jej wyniku otrzymuje się plik wynikowy w formacie DVI (ang. device independent), specyficzny tylko dla środowiska TEX. Plik DVI można następnie przetworzyć na jeden z popularnych formatów, takich jak PostScript, HTML lub PDF. W odniesieniu do prac dyplomowych otrzymanych z kodów źródłowych języka LaTeX powszechnie stosuje się format PDF. Sporadycznie pojawiają się jednak problemy z wyciągnięciem tekstu z takich plików. Spowodowane jest to tym, że każdy użytkownik może skonfigurować środowisko LaTeX w niemal dowolny sposób. Niektóre konfiguracje powodują błędne kodowanie pewnych grup znaków, a zwłaszcza liter z polskimi znakami diakrytycznymi.

Dokument PDF z nieprawidłowym kodowaniem znaków - w podglądzie na ekranie - ma często wygląd nie budzący podejrzeń czytającego. Problem pojawia się przy kopiowaniu zaznaczonych fragmentów tekstu (copy-paste) do innych plików - część znaków okazuje się nieczytelna i wymaga ręcznej korekty. Ekstremalnym przykładem jest tu dokument http://sprout.dfki.de/documentations/api/Tokenization_in_Sprout.pdf.

LaTeX a OSA

OSA przy wczytywaniu plików zakłada system kodowania UTF-8 (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/UTF-8) i automatycznie poprawia najczęściej pojawiające się błędne znaki spoza tego systemu. Nie zapewnia jednak korekty wszystkich błędów tego rodzaju, zwłaszcza w odniesieniu do plików PDF, których źródłem jest LaTeX.

Zapobieganie błędom kodowania

Zachęcamy uczelnie do stosowania odpowiednio zdefiniowanych szablonów (tzw. klas), które zapewniają poprawne kodowanie i ułatwiają studentom skład prac dyplomowych w LaTeX'u. Rekomendujemy też upowszechnienie internetowego edytora ShareLaTeX, https://www.sharelatex.com. Przykładowy - sprawdzony w ShareLaTeX - szablon zamieszczamy na

Stosowanie się do tych zaleceń spowoduje, że trafiające do OSA pliki PDF, których źródłem jest LaTeX, będą wolne od błędów kodowania.