Latex

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Latex - jest oprogramowaniem służącym automatycznemu składaniu tekstu. Jest on szczególnie przydatny do składu tekstów z obszaru nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Studenci wielu szkół wyższych wykorzystują go do pisania prac dyplomowych.

Cel utworzenia tego artykułu

Sporadycznie OSA ma problemy z wyciągnięciem treści z pliku PDF pracy dyplomowej złożonej w oprogramowaniu Spowodowane jest to faktem, że sam Latex nie posiada jakiegoś standardu/wytycznych pisania prac dyplomowych. Powoduje to, że każdy może tworzyć taki dokument konfigurując środowisko Latexa w dowolny sposób. Takich konfiguracji jest bardzo wiele i niestety niektóre z nich powodują nieprawidłowe kodowanie polskich znaków (ogonków).

Dokument z nieprawidłowym kodowaniem polskich znaków jest dla osoby czytającej - całkowicie prawidłowy. Niestety próba choćby skopiowania tekstu (copy-paste) uwidacznia prawdziwą naturę dokumentu gdzie polskie litery okazują się nieczytelne i wymagają ręcznego naprawiania takiej treści.

Korzytsanie z Latexa w OSA

OSA najczęściej pojawiające się błędne kodowania tekstów stara się naprawiać podczas parsowania tekstu z pliku PDF. Niestety mnogość możliwości złego zakodowania tekstu w Latex jest tak wielka, że nie możemy rozbudowywać naszego modułu o wszystkie przypadki gdyż spowodowałoby to wydłużenie czasu analizy dokumentu (dokonywanie kolejnych prób naprawienia tekstu w przypadku niepowodzenia poprzedniej próby).

Z tego powodu może się zdarzyć, że na niektórych uczelniach z powodu:

  • nieprawidłowego zaprojektowania ogólnouczelnianego template'u pisania prac dyplomowych w latex
  • braku takowego template'u, a co za tym idzie dopuszczenie dowolności konfiguracji tworzenia swojej pracy

prace w OSA będą posiadały nieprawidłowe treści. Będzie to skutkowało brakiem wyników porównania owej pracy z innymi dokumentami/Internetem oraz zaburzonymi statystykami pracy co do np. liczby słów rozpoznanych.

Zapobieganie

Jako zespół OSA chcielibyśmy nakłonić uczelnie o wypracowanie standardowych, dobrze zdefiniowanych szablonów z których będą korzystali studenci piszący pracę w Latex. Spowoduje to, że styl prac będzie taki sam, będzie spójny i pozbawiony błędnych konfiguracji (które łatwo popełnić nie będąc zaawansowanym w obsłudze Latexa).

Przykładowy szablon obowiązujący na jednej z uczelni wygląda np. tak:

Stosowanie się do tych zaleceń spowoduje, że OSA nie będzie miała problemu z wyciągnięciem tekstu z takiej pracy - ale również dla samego czytelnika łatwiejsze w używaniu (kopiowanie tekstu z takiego dokumentu nie będzie powodowało problemów przy wklejaniu tekstu).