Interfejs programistyczny aplikacji

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Wersja z dnia 11:28, 8 paź 2019 autorstwa Acacko (dyskusja | edycje) (Zobacz też)

Skocz do: nawigacja, szukaj

Otwarty system antyplagiatowy udostępnia dwa interfejsy komunikacji, jeden do wersji lokalnej instalowanej na komputerze uczelni, drugi do Nekst umożliwiający sprawdzanie prac w internecie (korzysta z niego wersja lokalna).

Obydwa interfejsy zostały wykonane w oparciu o REST (Representational State Transfer).


API OSA

Aktualna wersja została opracowana na potrzeby integracji z systemem USOS. Docelowo chcemy ją rozszerzyć by można było się zintegrować z dowolnym oprogramowaniem.

API v1

Wersja v1 została opracowana z myślą o USOS poniżej 6.1.2. Więcej na temat integracji z tym systemem tutaj: Konfiguracja APD

Tworzenie zadań i odbieranie raportów

POST: http://<adres serwera osa>/api/job/create (dla OSY ver. 3.4.4)
lub
POST: http://<adres_osy>/api/v1/usos/job (dla OSY ver. 3.5.0+ oraz ustawionym
   parametrem -Dosa.usos-client.version=v1 w pliku setenv.sh)

Uwaga! POST wysyłamy w kodowaniu UTF-8

parametry (podkreślone są wymagane):

 • reportURL - Adres do przesłania raportu (adres zwrotny)
 • university - Nazwa uniwersytetu
 • polonCode - Kod POL-on uniwersytetu (w tej chwili OSA nie zapisuje tych informacji)
 • languageCode - Kod ISO języka pracy [możliwe pola: pl, en. Parametr tylko informacyjny - nie ma wpływu na wyniki]
 • documentType - Typ pracy [możliwe pola: licenciate, engineer, master, postgraduate, doctoral]
 • faculty - Jednostka podstawowa
 • fieldOfStudy - Kierunek studiów (w tej chwili OSA nie zapisuje tych informacji)
 • knowledgeArea - Obszar wiedzy
 • title - Tytuł pracy
 • author - Autor
 • promoter - Promotor
 • reviewer - Recenzent
 • file - Plik

odpowiedź:

 • status - Status zgłoszenia
 • message - Tekstowy komunikat
 • guid - Identyfikator zgłoszenia

Po wykonanej analizie antyplagiatowej system próbuje odesłać raport na wskazany adres (reportURL) przekazując następujące parametry:

 • id - Identyfikator zgłoszenia (GUID)
 • file - Plik z raportem

oczekując następujących parametrów:

 • status - Status
 • message - Komunikat

Mapowanie kodów obszarów:

 • OB01 -> Obszar nauk humanistycznych
 • OB02 -> Obszar nauk społecznych
 • OB03 -> Obszar nauk ścisłych
 • OB04 -> Obszar nauk przyrodniczych
 • OB05 -> Obszar nauk technicznych
 • OB06 -> Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 • OB07 -> Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • OB08 -> Obszar sztuki

Przykładowe dane przesłane przez API:

title='Motywowanie pracowników -narzędzia motywowania', author='Jacecka, Mirosława', promoter='Kowalska, Ewa',
reviewer='Marcinkiewicz, Maciej', authorID='Jacecka, Mirosława, 1335132', promoterID='Kowalska, Ewa, 1344837', 
reviewerID='Marcinkiewicz, Maciej, 1335138', university='Uniwersytet DEMO', polonCode='UW', faculty='Wydział Zarządzania',
documentType='licenciate', languageCode='pl', knowledgeArea='OB02', reportURL='https://apd.demo.usos.edu.pl/diplomas/osa/report/', file=XXXXX

Uwaga dla uczelni używających ExternalID dla wiązania prac z konkretnymi kontami w OSA

Pola promoterID, authorID, reviewerID - zostały wynegocjowane z USOSem. OSA wykorzystuje tylko promoterID w celu powiązania pracy z kontem Użytkownika OSA w taki sposób, że praca również wyświetla się danemu promotorowi w Moje dokumenty. W takim przypadku format wpisu powinien być jak powyżej, tj:

promoterID='Nazwisko, Imię, ExternalID'

oraz ExternalID musi się zgadzać z tym uzupełnionym w Użytkownicy -> Edytuj -> Zewnętrzne ID

API v2

Wersja v2 została opracowana z myślą o USOS 6.1.2+. Więcej na temat integracji z tym systemem tutaj: Konfiguracja APD

Tworzenie zadań i odbieranie raportów

POST: http://<adres_osy>/api/v2/usos/job (wymagana OSA ver. 3.5.0+)
- wymagany brak parametru na temat API w pliku setenv.sh lub ustawienie jego na -Dosa.usos-client.version=v2 
Uwaga! POST wysyłamy w kodowaniu UTF-8

parametry (podkreślone są wymagane):

 • action - Rodzaj zgłoszenia
 • reportURL - Adres do przesłania raportu (adres zwrotny)
 • metadata - Metadane pracy w formacie JSON
 • file - Plik pracy
 • guid - Identyfikator zgłoszenia (wymagane przy action="update")

odpowiedź:

 • status - Status zgłoszenia
 • message - Tekstowy komunikat
 • guid - Identyfikator zgłoszenia

Odnośnie action:

new  - standardowe zgłoszenie
update - aktualizacja danych pracy o ID=guid i wysłanie ponownie aktualnego raportu PDF

Odnośnie metadata w formacie JSON:

{ 
  "university":"Politechnika Warszawska",
  "polonCode":"PW",
  "title":"O obrotach sfer niebieskich",
  "languageCode":"pl",
  "documentTypes":[ 
   "engineer",
   "master"
  ],
  "faculties":[ 
   "Wydział Elektryczny",
   "Wydział Fizyki"
  ],
  "fieldsOfStudy":[ 
   "Elekrotechnika",
   "Fizyka chemiczna"
  ],
  "knowledgeAreas":[ 
   "OB01",
   "OB05"
  ],
  "authors":[ 
   { 
     "firstName":"Mikołaj",
     "lastName":"Kopernik",
     "usosID":111223
   },
   { 
     "firstName":"Maria",
     "lastName":"Skłodowska",
     "usosID":111553
   }
  ],
  "promoters":[ 
   { 
     "firstName":"Michał",
     "lastName":"Jachaś",
     "usosID":441553
   },
   { 
     "firstName":"Sebastian",
     "lastName":"Bąk",
     "usosID":441123
   }
  ],
  "reviewers":[ 
   { 
     "firstName":"JJ",
     "lastName":"Torpeda",
     "usosID":422212
   },
   { 
     "firstName":"Domino",
     "lastName":"Jachaś",
     "usosID":453123
   }
  ]
}

Jest to standard opracowany przez USOSa i dla OSY w niektórych miejscach jest nadmiarowy -> Uwagi do parametrów:

language    - [pl, en, de, fr, it, ru, es, "" - jako inny]
polonCode   - jest ignorowany
authors    - OSA pobiera konkatenację wartości. USOS ID jest ignorowany
promoters   - OSA pobiera konkatenację wartości. usosId=externalId pobierany jest pierwszej osoby
reviewers   - OSA pobiera konkatenację wartości. USOS ID jest ignorowany
faculties   - OSA pobiera konkatenację wartości
documentTypes - OSA pobiera pierwszą wartość. Parametry jak w v1
knowledgeAreas - OSA pobiera pierwszą wartość. Parametry jak w v1

FAQ

Po wysłaniu requestu metryka pracy nie posiada polskich liter

 • Wątek na Redmine poruszający ten problem dla integracji z systemem DSpace

Zobacz też