Dodawanie dokumentu

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dodawanie dokumentu do systemu OSA jest podstawową operacją prowadzącą finalnie do wygenerowania raportu na temat zapożyczeń znalezionych w pracy w trakcie sprawdzania antyplagiatowego. W tej operacji praca zostaje dodana do bazy OSY lokalnej a następnie uruchamiana jest procedura jej sprawdzania z bazą referencyjną oraz z Internetem.

Dodaj prace.png

Opis czynności

Dodawanie pracy do systemu odbywa się poprzez zakładkę Dodaj dokument w menu głównym programu. OSA wymaga samej treści pracy. Można ją dostarczyć na dwa sposoby:

  1. wskazanie pliku na własnym komputerze, który zostanie pobrany przez OSĘ a następnie zamieniony na tekst. Obsługiwane formaty plików: doc, docx, rtf, pdf, txt, odt,
  2. poprzez wklejenie tekstu pracy w okno widoczne na stronie.

Po naciśnięciu przycisku Prześlij pracę OSA zapyta się o metadane pracy, które użytkownik powinien wypełnić. Wymagane są: tytuł, autor, typ pracy, język pracy, promotor. Zalecamy jednak uzupełnienie wszystkich pól. Część informacji może zostać przez OSĘ wyciągnięta z tekstu pracy - wtedy dane te będą wstępnie już wypełnione.

Po prawidłowym wypełnieniu metryki pracy i naciśnięciu Prześlij pracę system przekierowuje na stronę Szczegółów pracy gdzie użytkownik może zobaczyć raporty z postępowania antyplagiatowego.

Zobacz też